Inside Job
Ula Lucińska &
Michał Knychaus
_______________

ENG:

Artistic Scholarship of the City of Poznań 2022

The Artistic Scholarship of the City of Poznań received in 2022 made it possible to develop Inside Job's studio for further artistic practice and to gain new competences by purchasing the necessary workshop equipment and learning how to operate it. Thanks to the City's support, facilities for working with metal, wood and textiles have been built up. In addition the grant allowed the adaptation of the studio to meet health and safety requirements, the purchase of necessary materials and enabled work in the winter months. The support contributed directly to the realization of exhibitions and the development of workshop skills. The grant made it possible to adapt the studio to co-work with more people, including those visiting as part of their international internships. Improved conditions of the artistic atelier facilitated the organization of individual "in-studio" consultations with students as a part of Inside Job's Guest Studio program at the Intermedia department of the University of Arts in Poznań.

The total value of the project financed from the budget of the City of Poznań was 12,250 PLN

Implemented with the kind support of the City of Poznań within the framework of the Artistic Scholarship of the City of Poznań.

PL:

Stypendium Twórcze Miasta Poznania 2022

Otrzymane w 2022 roku Stypendium Twórcze Miasta Poznania pozwoliło na rozwinięcie pracowni duetu Inside Job i przystosowanie jej do dalszych artystycznych działań oraz poszerzenie kompetencji poprzez zakup koniecznego wyposażenia i nauki jego obsługi. Dzięki wsparciu Miasta rozwinięte zostały stanowiska do pracy z metalem, drewnem oraz tekstyliami. Środki ze stypendium, poza doposażeniem, objęły także dostosowanie pracowni do wymogów BHP, zakup materiałów zużywalnych oraz umożliwiły przygotowanie się do pracy w miesiącach zimowych. Wsparcie przyczyniło się bezpośrednio do realizacji wystaw i poszerzenia umiejętności warsztatowych. Dzięki stypendium udało się ponadto dostosować studio do pracy z większą ilością osób, w tym tych odwiedzających w ramach realizowanych zagranicznych staży i praktyk. Poprawa warunków umożliwiła organizowanie poza-szkolnych konsultacji ze studentami w ramach prowadzonej przez duet Inside Job Pracowni Gościnnej na Intermediach na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Całkowita wartość projektu sfinansowana z budżetu Miasta Poznania wyniosła 12 250 PLN

Zrealizowano ze środków Miasta Poznania w ramach Stypendium Twórczego Miasta Poznania.

 
 
http://www.michalknychaus.com/files/gimgs/th-87_LOGO_POZnan_RGB_JPEG_v2.jpg